Press kit

DK:

Art, doodles and patterns – handmade

 

Stærkt personlig streg – legende, nysgerrig og tilfældig, uden regler og facit. Begyndelsen opstår tilfældigt uden en egentlig idé eller som en fejl. Legelystent og nysgerrigt føres pennen videre og pulsen i frirummet skaber streger, kruseduller og mønstre. Nogle i perspektiv fra hver deres vinkel, andre geometriske eller nongeometriske eller som cirkler og uformelige finurligheder. Alle varierer udi det uendelige.

 

Lars Boye er grafisk kunstner, oprindelig uddannet grafisk designer med 16 års erfaring. I dag laver han værker, hvor han fokuserer på det abstrakte og grafiske univers. Han stiller spørgsmålstegn ved sindets vandring – hvor bliver han ført hen? Hvordan kan skønhed opstå ved ikke at tænke, men ved at føle? Pennen fører og kontrol slippes – til en vis grad. Finurlig udefinerbar kunst, kruseduller og mønstre.

UK:

Art, doodles and patterns – handmade

It occurs coincidental. Without a proper idea or as an error. Playfully and curiously the pen is lead on and the pulse from the creative space creates lines, doodles and patterns. Some with perspective from their own angle, other geometric or non-geometric or as circles and shapeless quirks. All varies through the infinite.

 

Lars Boye (1979) is a Copenhagen based artist. He’s an educated graphic designer and has been working with graphic design for 16 years. When creating pictures, he’s focusing on an abstract graphic universe, questioning the mind’s wondering when doodleling, when drawing – where does the mind take him? Or how can beauty emerge from not thinking, but feeling? Letting the pen lead the way and letting go of control – to some extend. Quirky, undefinable art, doodles and patterns.

© 2020 by Lars Boye Andersen.